Sivut

11. joulukuuta 2013

Tuttua toimintaa tuoreella otteella

Rutiinit luovat usein tunteen turvallisuudesta. Kun jokin elementti arjessamme on tuttu ja kestäväksi havaittu, on meidän helpompi luottaa siihen, että toimintamme pilarit kannattelevat muutoksissa ja vaihtuvissa olosuhteissa.

Vanhan navettarakennuksen takaa parkkipaikalle kaartuvat leirikoulubussit olivat jälleen ilahduttava ja jo tuttu näky Nuorisokeskus Anjalan syksyn arjessa. Tiivistahtisen ja antoisan sesongin päätteeksi, saimme vielä mahdollisuuden hetkeksi hypätä hieman totutusta poikkeavaan toimintamalliin; luokkaryhmien vastaanottamisen sijaan me, ohjaajat, pakkasimme tarvittavat työvälineet autoihimme ja suuntasimme kulkumme erään lähialueemme alakoulun arkeen. Tavoitteenamme oli tarjota koko koulun oppilaille monipuolinen ja luovaan toimintaan kannustava koulupäivä erilaisten työpajojen muodossa. Päivään osallistuivat luonnollisesti myös opettajat ryhmiensä mukana ja toimintamme kautta halusimme myös tuoda mahdollisia uusia työkaluja heidän työnsä tueksi.

Toimintapäivää varten suunnittelimme kuusi eri teemoin varustettua työpajaa, joista kolmeen kukin lapsi ehti osallistua.
Pulmapajassa oppilaat pääsivät pienryhmissä pähkäilemään erilaisten toiminnallisten ongelmaratkaisutehtävien parissa mm. ryöstämällä tipua ja kuljettamalla ämpäriä.
Musiikkipaja puolestaan imaisi osallistujat rytmien- ja itseilmaisun maailmaan rumpuja soittaen.
Ympäristöpaja kannusti ennen muuta oppilaita miettimään kulutustottumuksiaan ja valintojaan erilaisten leikkien ja pelien kautta.

Liikuntapajassa  kokeiltiin uusia pelejä ja harjoiteltiin tiimityöskentelyä mm. jättipallo Kinballia pelaten ja Ufoa heitelle.
Seikkailupaja toi koulun pihalle erilaisia motorisia haasteita sekä aistinkokemuksia slacklinen, köysien ja tiimitehtävien kautta, kun taas draamapajassa saivat osallistujat heittäytyä tarinan siivittämänä erilaisten improvisaatio- ja kehonilmaisuharjoitteisiin.


Vaikka pajat olivat keskenään hyvinkin erilaisia, halusimme säilyttää kaikessa toiminnassamme yhtenäisen, punaisen langan:itseohjaavuuteen, uuden kokeiluun ja yhteistoimintaan kannustavan, positiivisen ilmapiirin.

Sen lisäksi, että toivomme tarjonneemme niin oppilaille, kuin opettajillekin uusia oivalluksia tutussa ympäristössä,  koemme päivän olleen hyvin antoisan myös meille ohjaajille. Tutusta ympäristöstä irtaantuminen haastoi jo ennestään tuttujen aihealueiden sekä toimintojen pohtimiseen eri näkökulmista. Vain yhden turvaelementin, ympäristön vaihdon, myötä saimme näin tuoretta ohjauksellista otetta ja uusia ideoita toimintamme kehittämiseksi. Positiivisen pajapäiväkokemuksen innostamina toivomme pääsevämme jatkossakin tekemään vastaavanlaisisa tempauksia!


Hanna, Milja, Jenna, Henrika, Riikka, Minna, Taavi-Kasperi ja Heli