Sivut

15. syyskuuta 2017

Ankkapurhan kulttuurisäätiö - Yhteiskunnallinen yritysYhteiskunnalliset yritykset toimivat vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Yritykset harjoittavat kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käyttävät voitostaan vähintään puolet toimintansa kehittämiseen.

Nuorisokeskus Anjalan taustalla oleva Ankkapurhan kulttuurisäätiö on yksi suomalaisista Yhteiskunnallisista yrityksistä. Miten nuorisokeskustoiminta ja yhteiskunnallinen yrittäjyys kohtaavat? Mitä se yhteiskunnallinen yrittäjyys oikein käytännössä on? Ensinnäkin yhteiskunnallinen vastuu tarkoittaa nuorisokeskustoiminnassa sitä, että tänne ovat kaikki tervetulleita katsomatta kansallisuutta, uskontoa, poliittista suuntausta tai asuinpaikkaa. Nuorisokeskusten tehtävä on tukea kasvattajien ja kouluttajien työtä ja olla lasten ja nuorten puolella. Nuorisokeskukset saavat toimintaansa tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosittain Veikkausvoittovaroista. Näiden varojen käyttöön liittyy vastuuta ja velvoitteita. Tavoitteena on, että palvelut pysyvät nuorisotyön ryhmien saatavilla, laadukkaina ja turvallisina.  Nuorisokeskus on aina turvallinen paikka, jossa kukaan ei jää yksin. 

Jokainen asiakas maksaa Nuorisokeskus Anjalan palveluista. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen avulla pystymme pitämään nuorisotyön ryhmien hinnat edullisina ja palvelut kaikkien saavutettavissa. Muut palveluja käyttävät asiakkaat maksavat kilpailijaperusteista hintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että muille asiakasryhmille palvelujemme hinnoittelun minimitaso on suhteutettu paikalliseen yksityiseen tarjontaan, jotta emme vääristäisi kilpailua alueella ja turvaamme leivän myös yrittäjien pöytään. Yleishyödyllinen Ankkapurhan kulttuurisäätiö ei tavoittele voittoa toiminnallaan, mutta mahdollinen ylijäämä käytetään aina säätiön sääntöjen mukaisesti nuorisokeskustoiminnan kehittämiseen. Ylijäämärahalla on vuodesta 2014 rahoitettu Ankkapurhan alueen kehittämistä; rakennettu puistoa, parannettu turvallisuutta pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä kehittämällä ja kehittämällä ohjelmia ja niiden suorituspaikkoja.

Nuorisokeskustoiminnan suurin kuluerä on henkilöstö. Se on myös tärkein resurssi, johon sijoittamalla nuorisokeskustoiminta kehittyy. Meillä pitkän tähtäimen liiketoiminta tarkoittaa eurojen kerryttämisen sijaan sitä, että kerrytämme osaamista, joka palvelee parhaiten nuorisotyötä nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen yhteiskunnallisista yrityksistä on juttusarja Radio Novalla. Kannattaa kuunnella!