Sivut

9. kesäkuuta 2017

Rajoilla ja rakkaudella

 
Täällä Nuorisokeskus Anjalassa kevätsesonki sujui vauhdikkaasti ja alueellamme liikkui paljon iloisia ja toimeliaita lapsia, vanhempia ja opettajia. Huhti-toukokuun aikana saimme tarjota monia onnistumisen kokemuksia yli 30:lle leirikouluryhmälle ja lisäksi ohjasimme useita Nuotta-ryhmiä, päiväretkiporukoita ja aikuisten ryhmiä. Uteliaisuus, oppimisen ilo ja tekemisen riemu olivat ominaisia piirteitä suurimmalle osalle leirikoululaisia. Kuitenkin erityisesti kuluneena keväänä lasten lisääntynyt levottomuus on noussut esille.   
 
Koululaisten ryhmissä olemme kohdanneet tavallista enemmän lapsia, joille sääntöjen ja ohjeiden kuunteleminen, oman vuoron odottaminen ja kommunikoiminen kaverin kanssa muuten kuin tönimällä ja tuuppimalla on ollut erityisen haastavaa. Lapset esimerkiksi ovat yrittäneet poistua tilanteesta ennen kuin ohjaustilanne on kokonaan päättynyt, eivätkä ole  malttaneet rauhoittua omalle paikalleen edes pieneksi hetkeksi. Uhmakkaan ja levottoman käyttäytymisen alla saattaa olla kuitenkin todella epävarma lapsi, joka ei tunne omia rajojaan tai vahvuuksiaan.
 
Aikuisten kunnioittaminen on vähentynyt ja osa lapsista vaikuttaa olevan oman elämänsä pikkupomoja, jotka haluaisivat hallita koko tilannetta. Lasten elämässä on tälle ajalle ominaista rikkonaisuutta, mikä saattaakin aiheuttaa lapsissa turvattomuuden tunnetta. Vaihtuvat opettajat, rikkonainen ja kiireinen arki ja koko ajan saatavilla oleva tekniikka aiheuttavat lapsissa epävarmuutta ja kyvyttömyyttä tuoda omia näkemyksiään esille muuten kuin uhmakkaasti käyttäytymällä. Lasten on vaikeaa rauhoittua ja asettua aloilleen. Olla vaan.  
 
Viime aikoina on keskusteltu laajasti lasten levottomuuteen vaikuttavista tekijöistä. Nykyajan digielämä, jossa kaikki tieto on muutaman nopean näppäimenpainalluksen päässä, on tuonut kaikkien saataville elämäntyylin, jossa pitää hallita monta eri asiaa yhtä aikaa. Onko tällainen elämäntyyli kuitenkin tuonut tullessaan vaikeuksia rauhoittumiseen ja oman vuoron odottamiseen. Mitä jos elämässä kaikkea ei saakaan heti kun haluaa?
 
Leirikoulun aikana koululuokat astuvat pois omasta tutusta arkiympäristöstään uuteen tuntemattomaan maailmaan. Oppikirjat vaihtuvat elämykselliseen oppimiseen ja hyvät yhteistyötaidot korostuvat. Leirikoulussa on myös turvallista kokeilla omia rajoja ja harjoitella tärkeitä tiimityötaitoja. Melkein kaikki leirikouluohjelmamme perustuvat yhteistyöhön, omien rajojen turvalliseen koettelemiseen ja kaverin kannustamiseen. Jos lapset ovat epävarmoja itsestään ja omista taidoistaan, voi kaikki epävarmuus purkautua vieraassa ympäristössä uhmakkaana käyttäytymisenä. Kokemuksellisessa oppimisessa tärkeää onkin onnistumisen kokemuksien saaminen ja omiin kykyihin luottaminen.
 
Meidän kaikkien lasten kanssa toimivien aikuisten tehtävänä on toimia turvallisina kasvattajina. Meidän täytyy siis olla valmiita ottamaan vastaan erilaisia tunteita ja tunnemyrskyjäkin. Leirikouluissa tärkeänä elementtinä toimivat positiiviset oppimiskokemukset: korostamme kaikenlaisia onnistumisia ja iloitsemme yhteistyön voimasta!
 
 

Koulujen kesälomat ovat alkaneet ja lapsilla on paljon vapaa-aikaa. Houkuttelevia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia on toivottavasti paljon tarjolla, mutta toisaalta tylsistyminen ei ole vaarallista. Kannustan kaikkia perheitä sulkemaan tabletit, tietokoneet, televisiot ja puhelimet ja lähtemään ulos luontoon. Ihmetelkää, nauttikaa ja kokekaa yhdessä Suomen ihmeellinen kesä! Tehkää eväät ja menkää ulos piknikille, ihastelkaa erilaisia värejä, kummastelkaa vaihtuvia sääolosuhteita ja pysähtykää hetkeksi. Nauttikaa yhteisestä ajasta ja tankatkaa energiaa tulevaa arjen aherrusta varten. Joskus on ihan hyvä olla vaan.
 
 
Outi Rasimus
Nuorisotyön koordinaattori
Nuorisokeskus Anjala