Sivut

12. maaliskuuta 2015

Elämä on oppimista varten
Oppimista tapahtuu kaikkialla. Oppiminen ei rajoitu kouluun, vaan, yllättävää kyllä, koululaisen oppimisesta vain 18,5 prosenttia tapahtuu koulussa. Opin sen koulutuspäivässä, jota olin järjestämässä tänne Nuorisokeskus Anjalaan Kymenlaakson ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän puolesta. Opin, että suurin osa oppimisesta onkin siis muiden tahojen kuin opettajan vastuulla. Mutta, kun opettaja on ruorissa, miten hän opettaa ja minkälaisessa oppimisympäristössä oppiminen tapahtuu? Tämä ei olekaan enää niin itsestään selvää.

Työkaverini totesi kuunneltuaan koulutuspäivässä tutkijatohtori Marjaana Kankaan esitystä laajenevista oppimisympäristöistä, että hän on käynyt koulunsa 1990-luvulla todella edistyksellisissä oloissa. Pieni koulu teki marjaretkiä ja kävi tutustumassa naapurissa olevalla yrttitilalla. Koulua ympäröivä yhteiskunta kuului koulun oppimisympäristöön. Aivan kuten Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Koulu kaikkialla–hankkeen tutkimuskouluissa on tehty. Rajoja ylittävä pedagogiikka on todella tullut näkyväksi Mahnalan ympäristökoulussa Hämeenkyrössä ja Fiskarsin koulussa Raaseporissa. Kumpikin koulu on kehittänyt omaan ympäristöönsä hyvin istuvan mallin, jossa koulun lähiympäristön vahvuudet tukevat koulun opetussuunnitelmaa. Mahnalassa vahvuudet liittyvät maaseutuun ja kestävään elämäntapaan, kun taas Fiskarsissa vahvuudet tulevat ruukkiympäristöstä ja kädentaidoista.
Tulevaisuuden oppimisympäristöt eivät enää rajoitu pelkkään luokkaan ja oppikirjaan. Oppimisympäristö on valtava käsite, sillä koko maailma on oppimisympäristö! Ja maailmassa riittääkin oppimista! Rajoja pitää kuitenkin osata laitaa, muuten pieni oppija tikahtuu. Tulevaisuuden opettaja onkin moniammatillisen yhteistyön pedagoginen johtaja. Hän pitää suitset käsissään, jotta kaikki koulua kohti kurottava tieto ei hyökkää oppijan kimppuun sellaisenaan. Opettaja on edelleen se, joka vastaa siitä, että oppimista tapahtuu oikealla tavalla, oikeassa suhteessa vastaanottajaan. Onnea matkaan, tulevaisuuden opettajat!

Laajentuvat oppimisympäristöt ja rajoja ylittävä pedagogiikka ovat ihan tavallisia asioita. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat ihan tavallisia asioita. Joidenkin koulujen arjessa nämä tavalliset asiat ovat kulkeneet vuodesta toiseen. Joidenkin koulujen arjesta nämä ovat unohtuneet. Ihan tavallisia asioita voi tehdä monella tavalla: voi tehdä pienesti ja voi tehdä isosti. Jotkut koulut pystyvät tekemään ne isosti. Kaikkien ei tarvitse tehdä isosti, tärkeintä on, että yrittää. Siinä voi vaikka oppia jotakin!

2. maaliskuuta 2015

Aikuiset harrastelentopalloilijat tempaisivat lasten ja nuorten liikkumisen tukemiseksi!Hyväntekeväisyysturnauksen tuotot lahjoitetaan Nuorisokeskus Anjalan työn tukemiseen

Kouvolalaiset omaksi ilokseen pelaavat lentopalloilijat järjestivät lauantaina 28.2. hyväntekeväisyysturnauksen Nuorisokeskus Anjalassa. 
Turnauksen järjestämiseen innoittivat viimeaikaiset otsikot lasten ja nuorten harrastustoiminnasta. Yhä nuoremmat lapset sitoutetaan yhteen lajiin ja sen aktiiviseen treenaamiseen sen sijaan, että vapaalle ja monipuoliselle harrastustoiminnalle jäisi mahdollisuus. Lasten ja nuorten liikkuminen ja siten liikunnallisuus eriarvoistuu: on yhä enemmän huippukuntoisia, kilpaurheilua harrastavia nuoria ja toisaalta yhä enemmän liikkumattomia lapsia. Ennen väliin mahtui hyväkuntoisia, pihapeleissä ja leikeissä sekä useissa eri harrastuksissa ilman kilpailullisia tavoitteita liikkuvia lapsia.

Nuorisokeskus Anjala on yksi niistä toimijoista, joka pyrkii liikuttamaan lapsia erilaisin pelein ja leikein sekä kannustamaan omaehtoiseen, miellyttävään liikkumiseen. Nuorisokeskuksessa vierailevat ryhmät pelaavat pelejä, joissa tasa-arvoinen liikkuminen on mahdollista ja hauskaa. Kun luokka pelaa vaikkapa Kin Ballia, erot liikunnallisuudessa tasoittuvat ja yhteishenki kehittyy!

Lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä halusi tukea pitkän perinteen omaava liikuntaseura Vihuri ry, joka järjesti kutsuturnauksen paikallisille harrasteporukoille. Turnaukseen osallistui neljä joukkuetta.  

Nuorisokeskus Anjala kiittää tuesta sekä joukkueita:
Vihuri Ry
Purs
Liikkala
Wilhelmiina 

että turnauksen tukijoita:
Anjalankosken rengas
Anjalankosken varaosa
AutoSuni
Eastsec Oy
Empower
Harri Helminen
Kymenlaakson LVI-huolto
Kymenlaakson taksi
Kymenlaakson taksivaruste
Markku Pakkanen
Ma-Sa Lines
Mex Marketing
Porvarin taksikuljetus
Veho Hyötyajoneuvot
Urheiluaitta Sannela
Kai Rantala
Mari´s Coffee

Lisäksi kiitos teille, jotka ette halunneet nimeänne julkaistavan sekä rahallisesta tuesta että talkootyöstä turnauksen eteen!