Sivut

23. helmikuuta 2018

Anjalan kartanon uusi aika


Euroopan Unioni on nimennyt vuoden 2018 on eurooppalaiseksi kulttuuriperintövuodeksi. Ympäri Eurooppaa kannustetaan tutustumaan Euroopan monimuotoiseen kulttuuriperintöön ja pohtimaan, miten se näkyy omassa arjessa. Suomessa vuoden pääteemaksi on nostettu osallisuus kulttuuriperintöön. Yhteisöjä kannustetaan kokeilemaan uusia tapoja esitellä kulttuuriperintöä ja edistää vuorovaikutusta. Kulttuuriperintö voi olla myös kohtaamisten paikka ja vuoropuhelun väline.

Ankkapurhan kulttuuripuistossa kulttuuriperintöä on tehty näkyväksi jo pitkään. Anjalan kartanomuseo esitteli omalla aikakaudellaan Anjalan historiaa. Nuorisokeskus Anjalan erilaisissa ohjelmissa pääsee osaksi menneisyyttä Regina-koulussa tai vaikkapa roolipelissä. Entisajan elämää ja tapahtumia esitellään Citynomadi-mobiiliopastusreiteillä, joita voi selata omalla puhelimellaan. Erilaisia rooliopastuksia on järjestetty jo vuosia, uusimpina näistä Kouvolan Matkailuoppaiden kierrokset roolioppaan kanssa Alvar Aallon suunnittelemilla alueilla joen vastarannalla.


Ankkapurhassa on pitkään odotettu, miten Anjalan kartanon toiminta järjestyy. Nyt ratkaisu on viimein tullut ja Regina säätiö on kartanon uusi omistaja. Kartanon pihapiiriä ryhdytään nyt kehittämään ja kulttuuriperintö ja siitä kertominen ovat kehittämistyössä tärkeässä osassa. Kartanon menneisyyttä elävöitetään erilaisin tapahtumin. Itse tekeminen ja kokeminen ovat olennainen osa elävöittämistä. Kulttuuriperintöön kirjaimellisesti ”astutaan sisään”. Myös osallisuus tulee olemaan tärkeää Anjalan kartanon elämässä. Kartanoa ja sen puistoa kunnostetaan hiljalleen ja tähän työhön pääsevät kaikki halukkaat osallistumaan vuosien saatossa. Anjalan kartanon uusi aika on tullut!

6. helmikuuta 2018

Kohtaamisia ja kumppanuuttaSuomen nuorisokeskusyhdistys juhlistaa tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan teemalla Yksilöinä yhdessä – kohtaamisia ja kumppanuutta. Slogan kuvaa hyvin nuorisokeskusten roolia nuorisotyössä. Keskukset itsessään ovat yksilöllisiä, tuemme lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua, teemme työtä yhdessä ja parannamme yksilöiden välistä yhteistyötä. Työhömme liittyy paljon kohtaamisia sekä yksilöiden että ryhmien välillä, kumppanuutta kasvattajien ja kouluttajien kanssa.

Ilahduin lukiessani viimeisimmän kouluterveyskyselyn tuloksista seuraavan havainnon: Koulunkäynnistä pitävien nuorten osuus on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana (https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/koulunkaynti-ja-opiskelu). Kouluviihtyvyys tukee oppimista ja nuoren hyvinvointia. Toisaalta samainen tutkimus kertoo, että joka kymmenes helsinkiläisteini sanoo, että heillä ei ole yhtään hyvää ystävää. Puolet kokee irrallisuutta tai osattomuutta suhteessa kouluunsa tai luokkaansa.

Leirikoulut ovat yksi nuorisokeskusten tunnetuimmista tavoista tukea koulutyötä. Nuorisokeskusten tarjoama luontoympäristö rauhoittaa, ja tarjoaa elämyksiä ja yhteisiä kokemuksia jotka kenties mahdollistavat uudenlaisen kohtaamisen yksilöiden välillä. Osaamisemme ydin on ryhmäyttämisessä, ja tavoitteemme on, ettei kukaan jäisi yksin. Nuorisokeskuksissa tehdään yhdessä. Kenties luokan suupaltti hiljentyykin kuuntelemaan muita, tai se hiljaisin oppilas näyttäytyykin uudessa valossa uskaltaessaan kiivetä korkeimmalle. Opettajat kertovat palautteessaan saaneensa leirikoulusta uusia menetelmiä työhönsä, ja että luokan yhteishenki on parantunut leirikoulussa. Se, jos mikä lisää kouluviihtyvyyttä!

Nuorisokeskukset tarjoavat kumppanuutta kasvattajille ja kouluttajille. Nuorisokeskuksissa on turvallista järjestää kenen tahansa toimijan leirejä tai valmennuksia aatteeseen, uskontoon tai kulttuuriin katsomatta. Tämän vuoden aikana järjestämme avointen ovien tapahtuman kaikissa Suomen nuorisokeskuksissa ja toivonkin mahdollisimman monen tulevan tutustumaan toimintaamme – ja kohtaamaan kumppaneina!

Jenni Liikkanen
SNK ry, hallituksen puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Nuorisokeskus Anjala