Sivut

6. helmikuuta 2018

Kohtaamisia ja kumppanuuttaSuomen nuorisokeskusyhdistys juhlistaa tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan teemalla Yksilöinä yhdessä – kohtaamisia ja kumppanuutta. Slogan kuvaa hyvin nuorisokeskusten roolia nuorisotyössä. Keskukset itsessään ovat yksilöllisiä, tuemme lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua, teemme työtä yhdessä ja parannamme yksilöiden välistä yhteistyötä. Työhömme liittyy paljon kohtaamisia sekä yksilöiden että ryhmien välillä, kumppanuutta kasvattajien ja kouluttajien kanssa.

Ilahduin lukiessani viimeisimmän kouluterveyskyselyn tuloksista seuraavan havainnon: Koulunkäynnistä pitävien nuorten osuus on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana (https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/koulunkaynti-ja-opiskelu). Kouluviihtyvyys tukee oppimista ja nuoren hyvinvointia. Toisaalta samainen tutkimus kertoo, että joka kymmenes helsinkiläisteini sanoo, että heillä ei ole yhtään hyvää ystävää. Puolet kokee irrallisuutta tai osattomuutta suhteessa kouluunsa tai luokkaansa.

Leirikoulut ovat yksi nuorisokeskusten tunnetuimmista tavoista tukea koulutyötä. Nuorisokeskusten tarjoama luontoympäristö rauhoittaa, ja tarjoaa elämyksiä ja yhteisiä kokemuksia jotka kenties mahdollistavat uudenlaisen kohtaamisen yksilöiden välillä. Osaamisemme ydin on ryhmäyttämisessä, ja tavoitteemme on, ettei kukaan jäisi yksin. Nuorisokeskuksissa tehdään yhdessä. Kenties luokan suupaltti hiljentyykin kuuntelemaan muita, tai se hiljaisin oppilas näyttäytyykin uudessa valossa uskaltaessaan kiivetä korkeimmalle. Opettajat kertovat palautteessaan saaneensa leirikoulusta uusia menetelmiä työhönsä, ja että luokan yhteishenki on parantunut leirikoulussa. Se, jos mikä lisää kouluviihtyvyyttä!

Nuorisokeskukset tarjoavat kumppanuutta kasvattajille ja kouluttajille. Nuorisokeskuksissa on turvallista järjestää kenen tahansa toimijan leirejä tai valmennuksia aatteeseen, uskontoon tai kulttuuriin katsomatta. Tämän vuoden aikana järjestämme avointen ovien tapahtuman kaikissa Suomen nuorisokeskuksissa ja toivonkin mahdollisimman monen tulevan tutustumaan toimintaamme – ja kohtaamaan kumppaneina!

Jenni Liikkanen
SNK ry, hallituksen puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Nuorisokeskus Anjala

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti