Sivut

15. huhtikuuta 2014

Ympäristökasvatuksen elementtejä peruskoulun opetussuunnitelmaa tukienPian avataan Valkealan kirjastossa Kustaan Galleriassa viimeinen neljästä ympäristökoulupäivien metsäpiirustusnäyttelystä. 4-luokkalaisten koululaisten taidenäyttely on auki 16.4.–9.5.2014.
Lisäksi vielä ehtii nauttimaan myös Kuusankosken kirjaston näyttelystä, joka on esillä kirjaston toisen kerroksen näyttelytilassa sekä lastenosastolla ensimmäisessä kerroksessa 4.5.2014 asti.

Hauskoja ja oivaltavia maalauksia pursuavien näyttelyiden saattelemana lähenee kuluva lukuvuosikin loppuaan ja myös kaikki tämän kevään ympäristökoulupäivät on menestyksekkäästi pidetty. Syksyn ympäristökoulupäivistä voit lukea hiukan aiempana tässä blogissa (26.2.2014) ja nyt muutama sana alkuvuoden päivistä.

Suurin osa kevättalven ympäristökoulupäivistä järjestettiin täällä Nuorisokeskus Anjalassa, mutta osa oli myös koulujen tutuissa lähimetsissä. Tarkoituksemme on ollut tarjota lapsille hyviä lähtökohtia kestävään luontosuhteeseen sekä kestävän kehityksen huomiointiin arjessa. Toiminnallinen, luokkahuoneesta irrottautuva ympäristökasvatus on niin lasten kuin opettajienkin mielestä ollut tärkeä kokemuksellinen elementti kouluvuoden kierrossa. Lisäksi ympäristökoulupäivät on tehty monipuolisesti peruskoulun opetussuunnitelmaa tukeviksi. ”Toiminnallisuus on iso arvo, tekemällä oppii”, kiteytettiin eräässä opettajan palautteessa.

 
Kevään ympäristökoulupäivien rakenne perustui jälleen pienissä ryhmissä tekemiseen, mistä saimme runsaasti hyvää palautetta opettajilta. Tehtävät käsittelivät käytännöllisiä taitoja kuten ensiapu, kerrospukeutuminen, retkivarusteet, luonnonmerkeistä suunnistaminen sekä kompassin ja Trangian käyttö. Jokainen Anjalassa retkipäivää viettänyt sai myös vuolla kiehisiä, joilla saatiin nuotio syttymään. Monen koululaisen mielestä toisen ympäristökoulupäivän erikoisin juttu oli gps-laitteiden avulla suunnistaminen. Ryhmät suorittivat tehtäviään rastipisteillä, joiden luokse suunnistettiin gps:n avulla. Kaikki saivat kokeilla ja kaikki tulivat tutuiksi laitteen kanssa. Monelle vilkkaallekin lapselle uudenlainen kokemus suunnistamisesta antoi sopivaa haastetta ja innosti osallistumaan täysillä oman ryhmän toimintaan ja todellakin kaikkien tehtävien aktiiviseen suorittamiseen. ”Oppilaat saivat paljon tietoa mielekkäitä tehtäviä tehden”, toteaa eräs opettaja.

Opettajien palautteissa kiitellään ympäristökoulupäivien monipuolisuutta. Syksyisissä päivissä esillä oli enemmän leikki, luovuus ja ilmaisullisuus, kun taas kevään päivissä korostuivat käytännön erätaidot sekä yleisesti liikunnallinen ja reipas elämäntyyli suomalaisessa metsässä. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan yhtenä tavoitteena kaikessa opetuksessa on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Tällaista tavoitetta ovat ympäristökoulupäivät vahvasti tukeneet. Myös esimerkiksi liikunnan opetuksen eräänä lähtökohtana opetussuunnitelmassa on oppilaiden aktiivisuus sekä heidän oman mielikuvituksen ja omien oivallusten hyödyntäminen opetuksessa. Tähän tavoitteeseen pyrkiminen saattaa helposti jäädä huomiotta yleisessä, kiireisessä koululiikunnassa, mutta toteutuu loistavasti hiukan erilaisessa koulupäivässä.

Vielä löytyy konkreettisia yhtymäkohtia opetussuunnitelman ja ympäristökoulupäivien välillä mm. musiikin, kuvataiteen sekä tietenkin ympäristö- ja luonnon tiedon osa-alueilla. Musiikissa esimerkiksi 1-4 luokilla peruskoulun opetuksen keskeisiin sisältöihin kuuluu musiikillinen keksintä ja äänikerronta pienimuotoisten äänisommitelmien ja improvisoinnin keinoin. Syksyn ympäristökoulupäivässä luonnon elementeistä koottu metsäorkesteri oli juuri tätä.
Ympäristö- ja luonnontiedon hyvään osaamiseen 4. luokan päättyessä kuuluu taito ilmaista luonnosta hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen ja piirtäen. Eri oppiaineiden integroiminen yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Kuvataiteiden aihepiirien kytkeminen oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin tukee samaa päämäärää. Viimeisen sanan sanoo kuitenkin aina lapsi itse huolimatta kaikista hienoista päämääristä ja ylevistä tavoitteista. Ja se juuri onkin parasta tässä työssä; aitoa innostumista, vilpittömiä kysymyksiä tai ihanan suoria mielipiteitä olemme saaneet ihan jokaiselta osallistuneelta lapselta.

-Milja-


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti